CỌN NƯỚCCọn cất lên cao
Nước đổ ào ào
Đồng xanh lai láng
Quên ngày quên tháng
Như cỗ bánh xe
Cọn quay mải mê
Đâu người kéo đẩy
Động cơ không thấy
Mà vẫn cứ quay
Con suối tràn đầy
Lực từ dòng chẩy
Cũng chưa phải vậy
Bởi tại trời mưa
Đã đúng hay chưa
Nhưng mà chưa đủ
Đêm ngày không ngủ
Lặng lẽ âm thầm
Rừng xanh mênh mông
Giữ nguồn nước mát
Cho con suối hát
Cho cọn quay nhanh
Thắm tình rừng xanh
Thơm hương lúa mới.

           Tháng 10 năm 2008