BƯỚM - ONG


Lời ru từ thuở thiếu thời
Đong sao đầy đấu một đời bướm ong
Dẫu rằng cơ cực long đong
Không đành kiếp sống bần cùng thê lương
Đã đi trên một con đường
Mắt nhìn thẳng hướng một phương chân trời
Con tằm rút ruột làm nôi
Hóa thân thành bướm dong chơi tối ngày
Chân con ong phấn bám đầy
Cần cù chăm chỉ dựng xây lâu đài
Ong là ai bướm là ai
Bùn đất nhào luyện miệt mài mà ra
Cùng đậu trên một nhành hoa
Bướm chơi mặc bướm- Ong là phận ong .
                            
Tháng 3-2008
 

Tan ART

Giao diện này phụ nữ quá chú sơn ah!

dư hồng quảng

dhq gửi anh Sơn

Cùng đậu trên một nhành hoa
Bướm chơi mặc bướm- Ong là phận ong .
-----------
Sớm giác ngộ ! ta khá khen ông anh (úi chết phạm huý ? ). Anh xem tranh của hoạ sỹ Đỗ Dũng chưa ? Xem lại này: