KHÚC NHẠC THU TÂY BẮC

KHÚC NHẠC THU TÂY BẮC
Nhạc XUÂN VINH
Lời thơ CẦM SƠN
Thể hiện QUANG THẾ - THANH HUYỀN


Cầm Sơn

Gửi thử một tấm ảnh xem có được không?