KHÚC NHẠC THU TÂY BẮC


KHÚC NHẠC THU TÂY BẮC
Nhạc : XUÂN VINH
Lời Thơ CẦM SƠN
Thể hiện: QUANG THẾ_ THANH HUYỀN

 

http://www.youtube.com/watch?v=NUHBvqmt3Ag

Trang Blogs này là trang cũ nó bị tuột Panel nên tôi không dùng nữa. Giờ chỉ dùng để tập Post Video lên thôi. Mời các bạn sang thăm nhà bên : dson.vnweblogs.com