ĐỌC " KHÚC ĐỒNG DAO "            Nhân đọc tập thơ " KHÚC ĐỒNG DAO "
                        Của XUÂN THU

  Được tặng tập " Khúc Đồng Dao "
Mải mê tôi đọc xôn xao tim mình
Cái duyên cái nợ cái tình
Náu vào con chữ tạo hình câu thơ
Khi thì thấy những ngẩn ngơ
Khi thì da diết thẫn thờ vấn vương
Yêu người yêu cả quê hương
Mềm lòng thi sĩ tình thương ngập tràn
Bùa yêu rung sợi tơ đàn
Để cho trống dục hội làng vào xuân
Sông xanh soi bóng tần ngần
Cánh diều lơ lửng chở vần thơ yêu
Mùa sang vàng óng cả chiều
Cho ai ấp ủ bao điều ước ao
Nỗi niềm gửi "Khúc Đồng Dao"
Sóng tình dào dạt chẩy vào thơ anh .
                   Tháng 11 năm 2008