MÙA ĐÔNG  Sớm nay bỗng chạm vào đông
Gió mùa hiu hắt mênh mông sương mù
Đã đi qua cả mùa thu
Còn vài cọng lá đánh đu cành bàng
Lại chờ cho đến xuân sang
Họa mi thôi hót lỡ làng với đông
Ừ thì trơ trọi cành không
Nhưng nụ đã ủ cánh hồng nay mai
Ngày đông dù hãy còn dài
Cành xuân căng nhựa nhắn ai hãy chờ
Còn ta đốt cháy câu thơ
Hơ khô cái lạnh sững sờ mùa đông .

                         Mùa đông 2008