TỰ KIỂM


  Hôm qua được nhận Huân chương
Đêm nay tự kiểm tỏ tường vân vi
Ngoảnh nhìn năm tháng đã đi
Văn thơ đôi chữ - Công ty đằm thuyền
Trải qua bao nỗi truân chuyên
Ngọt - cay chìm - nổi buồn phiền - mừng vui
Có bao giờ được thảnh thơi
Còn bao nhiêu nợ với đời chưa xong
Tuổi thì nay đã thành ông
Tay run chân chậm vẫn không ngại gì
Chỉ lo sự nghiệp Công ty
Yên bình phát triển bước đi vững vàng .

                         
 Tháng 10 năm 2008

Cầm Sơn

Kính gửi anh Đức Tiên

Tôi dùng 2 trang Blogs . Trang này chỉ để lưu trữ các bài viết . Bạn bè giao lưu thì dùng trang dson .

ductien

thư

Anh Sơn ơi ! Bài thơ này tôi đọc và commen rồi sao bây giờ lại xuất hiện ! Chúc anh khoẻ nhé !