ĐỌC BÓNG NÚI  Kính tặng tác giả Nguyễn Anh Đào
Thay lời nhân vật trong tiểu thuyết
          
"Bóng Núi"

Xanh mờ " bóng núi " xa xôi
Đấy là Tây - Bắc tình tôi rất gần
Nhớ ngày kháng chiến gian truân
Thế mà mấy chục mùa xuân sang rồi
Điểm qua đồng đội của tôi
Bao nhiêu gương mặt cứ trôi trong đầu
Có người mất tích rừng sâu
Có người bị giặc chặt đầu trôi sông
Có người lập được chiến công
Cuộc đời vinh hiển rồi không nhớ gì
Còn tôi năm tháng khắc ghi
Ảnh hình những chiến sỹ vì quê hương
Xa Xôi đâu quản dặm đường
Tôi về tìm lại chiến trường ngày xưa
Qua bao năm tháng nắng mưa
Cảnh sắc thay đổi - người chưa khác lòng
Chỉ mong " Tổ Quốc Ghi Công "
Máu xương đổ xuống của đồng đội tôi .
Dù đi cuối đất cùng trời
Danh thơm liệt sỹ trả người anh linh .

                     Tháng 10 năm 2008